cvt-getriebe-t

CVT-transmission funktion

Som ved alle CVT-transmissioner forbindes to par remskiver løst med hinanden. I dette tilfælde sidder en kæde rundt om dem, hvis tværstænger er spidset til, så de har en maksimal overfladeberøring i mellemrummet mellem de to koniske remskiver. En af remskiverne i et par er altid bevægelige. Med elektrohydraulisk styring bliver overførslen ændret, men også trykkraften, som er afmålt til omdrejningstallet i transmissionen tilpasses. Dette sker vha. sensorer til omdrejningstallet ved drivaksel og kraftudtag og evt. Endnu en sensor til omdrejningsmoment. Trykkraften er altså ikke meget større end det omdrejningsmomentet kræver. Det forbedrer effektiviteten væsentligt.

Dette kraftsluttende kædetræk kombineres med et enkelt eller kombineret planetsæt, som gør baglænds kørsel muligt. Dertil er endnu en vådkobling nødvendig. En mere gør forlænds kørsel muligt. Da samme hastighed forlæns og baglæns er muligt med CVT-transmissioner, bliver de koniske gearsæt ikke flyttet.

Styring ville ikke være muligt uden en (CAN-bus) forbindelse til motorens styreenhed. Data som fx belastning og hastighed videregives gennem denne. I andre tilfælde kan omdrejningsmomentet også reduceres ved igangsætning eller overophedet transmission. Begge sammen kan sågar simulere dårligt træk fra den trindelte fuldautomatik og dermed eksempelvis gøre kontrolleret, baglænds kørsel eller igangsætning på stejle bakker lettere. Desværre, sandsynligvis for at lette overgangen for bilisterne, simuleres gearskift også.

Mulighederne for denne geartype er slet ikke udnyttet fuldt ud endnu. Man kunne fx tænke sig et kontrolleret slip, som overtog dobbeltmasse-svinghjulets opgaver. Også den komplette, og ved nogle driftsforhold brændstofbesparende adskillelse af motor og drivhjul kan gøres med en omdrejningsmomentskonverter i modsætning til fuldautomatik.

Transmission Renovering Evt. styreenhed Evt. gearskyder Afmontering & montering

Transmission Renovering Evt. styreenhed Evt. gearskyder Afmontering & montering
6- & 7- Gear 1.990,00 815,00 792,00 390,00
8- Gear 2.490,00 920,00 792,00 490,00

*Alle priser er i euro ekskl. moms. %19